Gemeente

Inzoomen op de Politieke Landkaart 2010

Een gedetailleerde weergave van de Politieke Landkaart 2010, met de mogelijkheid om verder in te zoomen.

Continue Reading

Toelichting Politieke Landkaart

In dit artikel vindt u een toelichting op de wijze waarop de Politieke Landkaart 2009 is samengesteld.

Europese verkiezingen 2009

De Politieke Landkaart 2009 is gebaseerd op de uitslagen van de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2009 zoals beschikbaar gemaakt door de Kiesraad. Voor de Politieke Landkaart zijn de verkiezingsuitslagen van de acht grootste partijen gebruikt.
Deze uitslagen zijn per gemeente ingelezen en vertaald naar een ‘score’ per partij. Wanneer een partij in een gemeente precies het landelijk gemiddelde aantal stemmen (relatief) heeft behaald, krijgt deze partij in de gemeente de score 100. Een lager percentage leidt tot een lagere score, een hoger percentage tot een hogere score.

Continue Reading

Leefklimaat Nederlandse gemeenten

Op Weetmeer.nl is het leefklimaat van de 443 Nederlandse gemeenten vergeleken.
Meer dan 50 factoren, gebaseerd op data van diverse bronnen, zijn verdeeld over de categorieën Wonen, Werken en Vrije Tijd en vervolgens in subcategorieën als Bereikbaar, Veiligheid, Lonen, Cultuur, etc.

Continue Reading