Leefklimaat Nederlandse gemeentes

Leefklimaat Nederlandse gemeentes

Op basis van de gegevens van buurten en gemeentes, heeft Weetmeer een gevarieerde index samengesteld die het leefklimaat van een gemeente weergeeft. Diverse aspecten op het gebied van Wonen, Werken en Vrije tijd zijn hierin opgenomen.

Deze index kan worden weergegeven aan de hand van een visualisatie zoals bovenstaande voorbeelden. Hierbij is in één oogopslag duidelijk wat de sterke (groene) punten en zwakke (rode) punten van een gemeente zijn. Doordat de score uit meerdere lagen is opgebouwd, wordt het detail naar de buitenkant van de cirkel steeds groter.

Klant: Eigen werk
Datum: 2009