Heatmaps Amsterdam

Heatmaps bedrijvigheid Amsterdam

In 2009 publiceerde Weetmeer.nl een experimentele website waar de economische activiteit in Amsterdam weergegeven kon worden aan de hand van heatmaps.

Er kon een bedrijfsactiviteit gekozen worden (aan de hand van de BIK-codering die door de KvK gebruikt wordt), waarna op de kaart van Amsterdam een heatmap geprojecteerd werd.

Ook kon per postcode gebied de relatieve aanwezigheid van bedrijfsactiviteiten weergegeven worden: het aantal bedrijven per 1.000 inwoners.

In deze ‘proof of concept’ waren alleen de gegevens beschikbaar van consumentgerichte bedrijfsactiviteiten, gebaseerd op gegevens uit 2007.

 

Klant: Eigen initiatief
Datum: 2009