DIVV Open Datalab

DIVV Open Datalab

In een Open Datalab worden de gegevens van een klant, in dit geval de Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer (DIVV) van de Gemeente Amsterdam geanalyseerd en vergeleken met de beschikbare (open) data van Weetmeer.

Dit kan aan de hand van een concrete vraag of als inspiratie-sessie in een verkenning naar de potentie van de beschikbare data. In dit geval is voor een aantal onderwerpen gezocht naar interessante invalshoeken voor onderzoek en publicatie van gegevens.

Aangezien de resultaten van dit Open Datalab niet openbaar zijn, zijn de schermvoorbeelden grotendeels onleesbaar gemaakt.

Klant: Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer, Gemeente Amsterdam
Datum: eind 2012