Amsterdamse buurten

Amsterdamse Buurten

Gegevens die door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam worden gepubliceerd, zijn verwerkt in een interactieve infographic. O.a. de demografie, ontwikkeling van de woningprijs en de woonsituatie van deze buurten is zo in kaart gebracht.

Voor het publiceren van deze data maakt Weetmeer gebruik van Tableau Public, een softwaredienst waarmee data eenvoudig omgezet kan worden naar interactieve tabellen, grafieken en dashboards.

Klant: Eigen werk
Date: Mei 2013

Bekijk de website