Amsterdam Analytics

Amsterdam Analytics

Amsterdam Analytics is een proof of concept, waarbij bestaande informatie met bestaande software is bewerkt om nieuwe inzichten te creëren. Door een andere invalshoek te kiezen ontstaat op deze manier nuttige nieuwe informatie, relevant voor nieuwe doelgroepen. Door gebruik te maken van bestaande software is deze nieuwe informatie vaak op korte termijn en tegen lage kosten te ‘destilleren’ uit de bestaande data.

In dit voorbeeld wordt de dynamiek van het autoverkeer in Amsterdam weergegeven op de kaart van Amsterdam. De gegevens uit Amsterdam Analytics zijn samengesteld op basis van de ruim 9 miljoen kentekenregistraties van de 165 Amsterdamse verkeerscamera’s in de periode van 30 januari t/m 13 februari 2011. Resultaat is dat voor iedere camera in Amsterdam te zien is waar het verkeer vandaan kwam, waar het naar toe gaat en hoeveel auto’s er per dag geregistreerd zijn. Dit wordt grafisch weergegeven op de kaart van Amsterdam.

Amsterdam Analytics won de tweede prijs op de ‘Apps for Amsterdam’-competitie van 2011.

Klant: Deelname Apps voor Amsterdam
Date: Mei 2011