Correlaties

De VVD wint in 2012 waar het CDA in 2010 verloor

Bij het opstellen van de Politieke Landkaart, vergelijken we de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen, per gemeente, met de honderden gegevens die in Weetmeer.nl zijn opgeslagen van gemeentes. De meest opvallende correlatie is die tussen de verkiezingswinst van VVD in 2012 en de verkiezingsnederlaag van het CDA in 2010.

Onderstaande afbeelding maakt dit grafisch zichtbaar: in die gemeentes waar het CDA in 2010 zwaar verloor, behaalt de VVD in 2012 de grootste winst. En andersom geldt ook dat de VVD maar weinig winst behaalt in de gemeentes waar het CDA in 2010 maar beperkt verlies leed.

Continue Reading

Welgestelde gemeenten stemmen idealistischer voor Europa

Op dinsdagĀ 1 september gepubliceerd op Sargasso.nl

In hoeverre bepaalt je banksaldo je politieke voorkeur? En hoe verandert dit in een ontzuilde, polariserende samenleving?
Voor alle Nederlandse gemeente heeft Weetmeer.nl het besteedbaar inkomen vergeleken met de resultaten van de Europese Verkiezingen van 2009. Onderstaande figuur toont dat voor vrijwel alle partijen er geen of nauwelijks correlatie bestaat tussen belastbaar inkomen in een gemeente de de lokale verkiezingsuitslag. Alleen voor D66 en VVV geldt: hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe hoger de verkiezingsuitslag. Continue Reading

Hogere lonen in centraal gelegen gemeenten

Op woensdag 26 augustus gepubliceerd op Sargasso.nl

Wanneer van alle gemeenten in Nederland de centrale ligging wordt afgezet tegen de lonen (het besteedbaar inkomen van werkende inwoners), lijkt er een opvallend verband te bestaan: hoe centraler gelegen, hoe hoger de lonen.

Continue Reading

Sterke correlatie tussen criminaliteit en gescheiden inwoners

Op dinsdag 18 augustus gepubliceerd op Sargasso.nl

Wanneer verschillende gegevens van Nederlandse gemeenten worden afgezet tegen de criminaliteit (aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners), geeft onderstaand plaatje weer in welke mate er een statistische correlatie bestaat.
Hoe hoger een bolletje in deze grafiek staat, hoe sterker de correlatie. Aan de rechterkant staan positieve correlaties (hoe hoger de stedelijkheid, hoe hoger het aantal misdrijven), aan de linkerkant negatieve correlaties (hoe hoger het percentage gehuwden, hoe lager het aantal misdrijven).
Opvallend is dat het percentage gescheiden inwoners bovenaan staat in het lijstje: hoe meer gescheiden inwoners, des te hoger de criminaliteit in een gemeente.

Continue Reading