What's new.

Opvallende visualisaties, interessante publicaties

Welgestelde gemeenten stemmen idealistischer voor Europa

Op dinsdag 1 september gepubliceerd op Sargasso.nl

In hoeverre bepaalt je banksaldo je politieke voorkeur? En hoe verandert dit in een ontzuilde, polariserende samenleving?
Voor alle Nederlandse gemeente heeft Weetmeer.nl het besteedbaar inkomen vergeleken met de resultaten van de Europese Verkiezingen van 2009. Onderstaande figuur toont dat voor vrijwel alle partijen er geen of nauwelijks correlatie bestaat tussen belastbaar inkomen in een gemeente de de lokale verkiezingsuitslag. Alleen voor D66 en VVV geldt: hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe hoger de verkiezingsuitslag. Continue Reading

Hogere lonen in centraal gelegen gemeenten

Op woensdag 26 augustus gepubliceerd op Sargasso.nl

Wanneer van alle gemeenten in Nederland de centrale ligging wordt afgezet tegen de lonen (het besteedbaar inkomen van werkende inwoners), lijkt er een opvallend verband te bestaan: hoe centraler gelegen, hoe hoger de lonen.

Continue Reading

Sterke correlatie tussen criminaliteit en gescheiden inwoners

Op dinsdag 18 augustus gepubliceerd op Sargasso.nl

Wanneer verschillende gegevens van Nederlandse gemeenten worden afgezet tegen de criminaliteit (aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners), geeft onderstaand plaatje weer in welke mate er een statistische correlatie bestaat.
Hoe hoger een bolletje in deze grafiek staat, hoe sterker de correlatie. Aan de rechterkant staan positieve correlaties (hoe hoger de stedelijkheid, hoe hoger het aantal misdrijven), aan de linkerkant negatieve correlaties (hoe hoger het percentage gehuwden, hoe lager het aantal misdrijven).
Opvallend is dat het percentage gescheiden inwoners bovenaan staat in het lijstje: hoe meer gescheiden inwoners, des te hoger de criminaliteit in een gemeente.

Continue Reading

Heatmaps economische activiteit Amsterdam

Eerder opende Weetwaar.com een eerste experiment op beta.weetwaar.com, waar de economische activiteit in Amsterdam weergegeven kan worden aan de hand van heatmaps. Er kan een bedrijfsactiviteit gekozen worden (aan de hand van de BIK-codering die door de KvK gebruikt wordt), waarna op de kaart van Amsterdam een heatmap geprojecteerd wordt.

Heatmap Amsterdam (1)

Continue Reading

Welkom op Weetmeer.nl

Weetmeer.nl
Weetmeer.nl combineert de data van verschillende bestaande en openbare bronnen om tot nieuwe inzichten te komen. Geografische, demografische, politieke en economische informatie wordt zo verzameld, verwerkt en op verschillende manieren gecombineerd. Dit resulteert in verrassende uitkomsten en visualisaties, die op deze blog regelmatig gepubliceerd zullen worden.

Lees meer over Weetmeer.