What's new.

Opvallende visualisaties, interessante publicaties

Toelichting Politieke Landkaart 2010

In dit artikel vindt u een toelichting op de wijze waarop de Politieke Landkaart 2010 is samengesteld.

Tweede Kamerverkiezingen 2010

De Politieke Landkaart 2010 is gebaseerd op de uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag 9 juni 2010. Voor de Politieke Landkaart zijn de tien grootste partijen gebruikt, de partijen met twee zetels of meer.

Deze uitslagen zijn per gemeente ingelezen en vertaald naar een ‘score’ per partij. Wanneer een partij in een gemeente precies het landelijk gemiddelde aantal stemmen (relatief) heeft behaald, krijgt deze partij in de gemeente de score 100. Een lager percentage leidt tot een lagere score, een hoger percentage tot een hogere score.

Continue Reading

Inzoomen op de Politieke Landkaart 2010

Een gedetailleerde weergave van de Politieke Landkaart 2010, met de mogelijkheid om verder in te zoomen.

Continue Reading

Politieke Landkaart 2006

De politieke situatie 4 jaar geleden
Met de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 9 juni 2010 voor de deur, presenteert Weetmeer.nl de Politieke Landkaart 2006. 4 jaar na dato biedt de Politieke Landkaart 2006 misschien geen actuele, nieuwe inzichten, het biedt zeker goed vergelijkingsmateriaal zodra de Politieke Landkaart 2010, enkele dagen na de verkiezingen, beschikbaar zal zijn.

De Politieke Landkaart 2006 is een weergave van de politieke oriëntatie van alle Nederlandse gemeenten; De kaart van Nederland, maar dan anders. Op basis van de uitslagen van de laatste Tweede Kamerverkiezingen  zijn alle gemeenten geplaatst op een fictieve landkaart met vier politieke windstreken: Links, Rechts, Progressief en Conservatief. Op deze manier is het politieke landschap van Nederland op een verrassende wijze gevisualiseerd.

Continue Reading

Korte impressie Weetmeer Buurten & Gemeentes

In de serie van voorbeeldvideo’s van Weetmeer Buurten & Gemeentes, geeft deze video een impressie van de basismogelijkheden: een buurt zoeken, gegevens zoeken en tonen en een profiel inzien.

Continue Reading

Een grafiek maken in één minuut

In de serie van voorbeeldvideo’s van Weetmeer Buurten & Gemeentes, laat deze video zien hoe binnen één minuut een grafiek gemaakt kan worden, in dit geval de correlatie tussen het percentage hoge inkomens en het percentage werkende personen in de buurten van Amsterdam.

Continue Reading