Toelichting Politieke Landkaart 2012

In dit artikel vindt u een toelichting op de wijze waarop de Politieke Landkaart 2012 is samengesteld.

Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Politieke Landkaart 2012 is gebaseerd op de uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag 12 september 2012. Voor de Politieke Landkaart zijn alle elf de partijen gebruikt die een zetel in de Tweede Kamer hebben verkregen.

Deze uitslagen zijn per gemeente ingelezen en vertaald naar een ‘score’ per partij. Wanneer een partij in een gemeente precies het landelijk gemiddelde aantal stemmen (relatief) heeft behaald, krijgt deze partij in de gemeente de score 100. Een lager percentage leidt tot een lagere score, een hoger percentage tot een hogere score.

Op deze manier ontstaat een  lijst van alle gemeenten, en de score per partij.

Score Gemeenten

N.B. Het middelpunt van de Politieke Landkaart representeert altijd de ‘gemiddelde’ verkiezingsuitslag in Nederland. Als Nederland als geheel bijv. progressiever en/of rechtser stemt, ‘beweegt’ de Politieke Landkaart mee. De Politieke Landkaart toont de ‘afwijking’ van een gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Links, Rechts, Conservatief en Progressief

Vervolgens is aan iedere partij een plaats toegewezen op het spectrum ‘Links – Rechts’ en op het spectrum ‘Conservatief – Progressief’. Dit is een gangbare wijze om een politiek spectrum weer te geven. Hierbij zijn we uitgegaan van de positioneringen zoals deze zijn toegekend door Kieskompas. (In onderstaande afbeeldingen wordt zowel de huidige situatie als de politieke matrix die in 2010 gebruikt is getoond)

Zoals in deze matrix te zien is, is op deze wijze aan iedere partij een waarde op de ‘Links – Rechts-as’ en op de ‘Conservatief – Progressief-as’ toegekend. Door nu voor iedere gemeente de eerder genoemde scores per partij te vermenigvuldigen met deze waarden, is ook per gemeente een waarde op deze beide assen te bepalen.

Politieke matrix in 2012Op basis van: Kieskompas Politieke matrix in 2010Op basis van: Kieskompas

Politiek DNA

Naast een waarde op de links-rechts- en de conservatief-progressief-schaal, krijgt iedere gemeente ook op een aantal andere gebieden, zoals welzijn, stedelijkheid en centrale ligging, een waarde toegekend. Deze waardes bepalen gezamenlijk het ‘politieke DNA’ van een gemeente. Dit politieke DNA bepaalt de ‘politieke regio’ van een gemeente. Zo worden bijv. gemeentes met een hoge score op ‘progressief’ en ‘stedelijkheid’ toegewezen aan de regio ‘Progressieve Stad’ en liggen gemeentes met een hoge score op ‘links’ en een lage score op ‘centrale ligging’ in de ‘Rode Regio’.

Politieke Landkaart

Op deze manier kunnen alle gemeentes op een ‘kaart’ getekend worden met een horizontale ‘Links – Rechts’-as en een verticale ‘Conservatief – Progressief’-as, waarbij de kleur van een gemeente de politieke regio aangeeft. Er ontstaat dan een grafiek als onderstaande:

In deze grafiek zijn de politieke regio’s al duidelijk zichtbaar en worden deze verder verduidelijkt door deze weer te geven als ‘landen’ op een topografische kaart. Hiervoor worden de gemeentegrenzen van de gemeente gebruikt, zodat het resultaat er uit ziet als een ‘echte’ landkaart.

Het resultaat

Bekijk het resultaat: De Politieke Landkaart 2012