Apps for Amsterdam: LocatieLocatie en Amsterdam Analytics

Op woensdag 25 mei zullen tijdens de Open Data Day de prijzen uitgereikt worden van de Apps for Amsterdam-competitie. Weetmeer.nl doet mee aan de wedstrijd met twee inzendingen: LocatieLocatie en Amsterdam Analytics.

Apps for Amsterdam is een initiatief om zoveel mogelijk data van de Gemeente Amsterdam toegankelijk te maken voor iedereen. Om dit te bereiken hebben is een wedstrijd uitgeschreven waarbij developers worden opgeroepen deze statistische informatie of Open Data te vertalen naar succesvolle applicaties voor bijvoorbeeld smartphones, web of Facebook. Apps for Amsterdam is een samenwerking tussen Waag Society, Gemeente Amsterdam Economische Zaken en Hack de Overheid.

Weetmeer.nl ondersteunt dit initiatief uiteraard, en werkt graag mee aan het doel om meer data beschikbaar te maken en meer innovatieve toepassingen op basis hiervan te ontwikkelen. Daarom nemen wij deel aan de wedstrijd met twee inzendingen:

LocatieLocatie.nl

Met LocatieLocatie.nl weet je meer over de locatie van je (nieuwe) huis. Vul een adres in Amsterdam in en kom alles te weten over de buurt, de buren, de politiek, de bodemgesteldheid, de voorzieningen, de bedrijven en de omgeving van deze locatie.

Deze gegevens zijn samengesteld op basis van de gegevens van Weetmeer.nl en diverse speciaal voor deze competitie beschikbaar gestelde open data, zoals informatie over de Bodemgesteldheid (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam), de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam en diverse datasets van Dienst Onderzoek en Statistiek in Amsterdam.

Doordat de wedstrijd zich richt op Amsterdam zijn sommige gegevens alleen beschikbaar voor locaties in Amsterdam, maar LocatieLocatie is eenvoudig uit te breiden met extra informatie over andere steden, regio’s en provincies. Ook (toekomstige) landelijke open data kan eenvoudig aan LocatieLocatie toegevoegd worden.

Stemmen voor de publieksprijs op deze applicatie kan via http://www.appsforamsterdam.nl/apps/locatielocatie

Amsterdam Analytics

Amsterdam Analytics is een proof of concept, waarbij bestaande informatie met bestaande software is bewerkt om nieuwe inzichten te creëren. Door een andere invalshoek te kiezen ontstaat op deze manier nuttige nieuwe informatie, relevant voor nieuwe doelgroepen. Door gebruik te maken van bestaande software is deze nieuwe informatie vaak op korte termijn en tegen lage kosten te ‘destilleren’ uit de bestaande data

In dit voorbeeld wordt de dynamiek van het autoverkeer in Amsterdam weergegeven op de kaart van Amsterdam. De gegevens uit Amsterdam Analytics zijn samengesteld op basis van de ruim 9 miljoen kentekenregistraties van de 165 Amsterdamse verkeerscamera’s in de periode van 30 januari t/m 13 februari 2011. Resultaat is dat voor iedere camera in Amsterdam te zien is waar het verkeer vandaan kwam, waar het naar toe gaat en hoeveel auto’s er per dag geregistreerd zijn. Dit wordt grafisch weergegeven op de kaart van Amsterdam.

Voor de 100 meest actieve ‘chauffeurs’ van Amsterdam (anoniem, maar dit zijn waarschijnlijk vooral bussen en taxi’s) is bovendien een uitgebreid overzicht te zien van de routes die zij hebben afgelegd, ook weer weergegeven op de kaart.

Stemmen voor de publieksprijs op deze applicatie? Dat kan via: http://www.appsforamsterdam.nl/apps/amsterdam-analytics

Tot en met 25 mei 2011 kan nog gestemd worden op de applicaties voor de Publieksprijs. Die avond zal de jury de prijzen uitreiken voor de beste Apps for Amsterdam.