Politieke Landkaart 2006

De politieke situatie 4 jaar geleden
Met de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 9 juni 2010 voor de deur, presenteert Weetmeer.nl de Politieke Landkaart 2006. 4 jaar na dato biedt de Politieke Landkaart 2006 misschien geen actuele, nieuwe inzichten, het biedt zeker goed vergelijkingsmateriaal zodra de Politieke Landkaart 2010, enkele dagen na de verkiezingen, beschikbaar zal zijn.

De Politieke Landkaart 2006 is een weergave van de politieke oriëntatie van alle Nederlandse gemeenten; De kaart van Nederland, maar dan anders. Op basis van de uitslagen van de laatste Tweede Kamerverkiezingen  zijn alle gemeenten geplaatst op een fictieve landkaart met vier politieke windstreken: Links, Rechts, Progressief en Conservatief. Op deze manier is het politieke landschap van Nederland op een verrassende wijze gevisualiseerd.

Aan de hand van de verkiezingsuitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, heeft iedere Nederlandse gemeente een plaats op de landkaart gekregen. Van links-progressieve gemeenten linksboven tot rechts-conservatieve gemeenten rechtsonder. De clusters die zo ontstaan, zijn getekend als ware het acht regio’s op de politieke landkaart, verdeeld over vier fictieve eilanden.

Bekend beeld
Op hoofdlijnen is de landkaart van 2006 vergelijkbaar met de eerder gepubliceerde Politieke Landkaart 2009. Dezelfde politieke regio’s zijn duidelijk zichtbaar: de grote studentensteden in de linkerbovenhoek op het eiland van de Progressieve Steden, de Rode Regio en de Bible Belt duidelijk zichtbaar aan de ‘linkse’ respectievelijk ‘conservatieve’ kant en een aantal bekende, welgestelde gemeente aan de ‘rechtse’ en ‘progressieve’ kant.

Nieuw is dat alle gemeentes individueel een politieke regio toegewezen hebben gekregen: dit is zichtbaar aan de hand van de kleur van de cirkel die de gemeente representeert. Aan de hand van een aantal criteria, naast de bekende links-rechts- en conservatief-progressief-verhouding bijvoorbeeld ook de welvaart en centrale ligging van een gemeente, is iedere gemeente aan de best passende politieke regio toegewezen. Op basis van deze toewijzing zijn de regiogrenzen getrokken, al zijn er op sommige plaatsen ook ‘enclaves’ te vinden.

Enkele dagen na de verkiezingen van 9 juni 2010 zal de Politieke Landkaart 2010 gepubliceerd worden op Weetmeer.nl. Op dat moment kunnen de veranderingen op de Nederlandse politieke landkaart duidelijk in beeld gebracht worden. De huidige peilingen lijken seismische activiteit weer te geven als voorbode voor politieke aardverschuivingen.

Downloaden
De Politieke Landkaart 2006 bevat naast de hierboven getoonde landkaart ook een compleet plaatsnamenregister. De Politieke Landkaart is te downloaden als PDF-bestand:

Toelichting
Voor de toelichting op de wijze waarop de Politieke Landkaart is samengesteld, verwijzen we naar de toelichting op de Politieke Landkaart 2006:

Inzoomen