Gegevens van een buurt bekijken

In de serie van voorbeeldvideo’s van Weetmeer Buurten & Gemeentes, laat deze video zien hoe de gegevens van een buurt bekeken kunnen worden; in dit geval de gegevens van ‘De Oude Pijp’ in Amsterdam.

Zo zijn er nog meer voorbeeldvideo’s te vinden in het ‘Tour‘-gedeelte van de website.