Een grafiek maken in één minuut

In de serie van voorbeeldvideo’s van Weetmeer Buurten & Gemeentes, laat deze video zien hoe binnen één minuut een grafiek gemaakt kan worden, in dit geval de correlatie tussen het percentage hoge inkomens en het percentage werkende personen in de buurten van Amsterdam.

Zo zijn er nog meer voorbeeldvideo’s te vinden in het ‘Tour‘-gedeelte van de website.