Toelichting Politieke Landkaart

In dit artikel vindt u een toelichting op de wijze waarop de Politieke Landkaart 2009 is samengesteld.

Europese verkiezingen 2009

De Politieke Landkaart 2009 is gebaseerd op de uitslagen van de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2009 zoals beschikbaar gemaakt door de Kiesraad. Voor de Politieke Landkaart zijn de verkiezingsuitslagen van de acht grootste partijen gebruikt.
Deze uitslagen zijn per gemeente ingelezen en vertaald naar een ‘score’ per partij. Wanneer een partij in een gemeente precies het landelijk gemiddelde aantal stemmen (relatief) heeft behaald, krijgt deze partij in de gemeente de score 100. Een lager percentage leidt tot een lagere score, een hoger percentage tot een hogere score.

Op deze manier ontstaat een  lijst van alle gemeenten, en de score per partij.

Score Gemeenten

Matrix Politieke PartijenLinks, Rechts, Conservatief en Progressief

Vervolgens is aan iedere partij een plaats toegewezen op het spectrum ‘Links – Rechts’ en op het spectrum ‘Conservatief – Progressief’. Dit is een gangbare wijze om een politiek spectrum weer te geven. Hierbij zijn we uitgegaan van de waarden zoals deze zijn toegekend door de Kieskompas 2006, aangepast naar de actualiteit.

Zoals in deze matrix te zien is, kan aan iedere partij een waarde op de ‘Link – Rechts-as’ en op de ‘Conservatief – Progressief-as’ toegekend worden. Door nu voor iedere gemeente de eerder genoemde scores per partij te vermenigvuldigen met deze waarden, is ook per gemeente een waarde op deze beide assen te bepalen.

Politieke ‘landen’

Op deze manier kunnen de gemeenten op de ‘Politieke Landkaart’ gezet worden; er ontstaat een ‘puntenwolk’ in het assenstelsel. In deze puntenwolk zijn direct enkele duidelijke clusters te zien: De drie ‘eilanden’ aan de boven- en rechterzijde onderscheiden zich visueel in de ontstane puntenwolk. De gemeenten in de twee ‘landen’ aan de linker- en onderzijde hebben overeenkomstige geografische en demografische kenmerken. Het middendeel dat over blijft is opgedeeld in een progressief, midden en conservatief ‘land’. De ellipsvorm in onderstaande afbeelding geeft dit weer.Politieke Landkaart Sectoren

Politieke Landkaart

Ten slotte krijgt de Politieke Landkaart zijn uiteindelijke vorm door de achte ‘landen’ weer te geven als ware het daadwerkelijk landen op een topografische kaart. Hiervoor is gebruik gemaakt van bekende en herkenbare technieken uit de cartografie.

Downloaden

De Politieke Landkaart is te downloaden als PDF-bestand: