Leefklimaat Nederlandse gemeenten

Op Weetmeer.nl is het leefklimaat van de 443 Nederlandse gemeenten vergeleken.
Meer dan 50 factoren, gebaseerd op data van diverse bronnen, zijn verdeeld over de categorieën Wonen, Werken en Vrije Tijd en vervolgens in subcategorieën als Bereikbaar, Veiligheid, Lonen, Cultuur, etc.

In iedere categorie scoort de ‘gemiddelde gemeente’ 100 punten, de ‘beste gemeente’ scoort ruim boven de honderd.
De resultaten van dit onderzoek zijn (nog) niet gepubliceerd. Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de ‘scorekaart’ van een gemeente, in dit geval Utrecht.