Sterke correlatie tussen criminaliteit en gescheiden inwoners

Op dinsdag 18 augustus gepubliceerd op Sargasso.nl

Wanneer verschillende gegevens van Nederlandse gemeenten worden afgezet tegen de criminaliteit (aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners), geeft onderstaand plaatje weer in welke mate er een statistische correlatie bestaat.
Hoe hoger een bolletje in deze grafiek staat, hoe sterker de correlatie. Aan de rechterkant staan positieve correlaties (hoe hoger de stedelijkheid, hoe hoger het aantal misdrijven), aan de linkerkant negatieve correlaties (hoe hoger het percentage gehuwden, hoe lager het aantal misdrijven).
Opvallend is dat het percentage gescheiden inwoners bovenaan staat in het lijstje: hoe meer gescheiden inwoners, des te hoger de criminaliteit in een gemeente.

Andersom blijkt dat in gemeenten waar relatief veel getrouwde mensen wonen, minder misdrijven plaatsvinden Ook hebben gemeenten met een lage criminaliteit een relatief grote gemiddelde huishoudgrootte en veel landbouw, bosbouw en visserij.

Andere, meer voor de hand liggende factoren zoals besteedbaar inkomen, het aantal uitkeringsgerechtigden of de gemiddelde woningwaarde blijken juist helemaal geen correlatie te hebben met het aantal misdrijven in een gemeente.

Hoe sterk de betreffende relatie is, wordt goed weergegeven in onderstaande afbeelding, waar de gegevens van alle Nederlandse gemeenten in zijn opgenomen.

Niet alleen voor de grote steden en de kleine landelijke dorpen, waar de correlatie heel triviaal lijkt, maar juist ook in alle gemeenten daartussen is er overduidelijke sprake van een statistisch verband. Gemeenten met een lager dan gemiddeld aantal gescheiden inwoners hebben vrijwel altijd ook een lager dan gemiddeld aantal misdrijven.

N.B. De bronnen staan vermeld in de afbeeldingen en zijn steeds de meest recente: voor het aantal gescheiden inwoners zijn gegevens van het CBS uit 2008 gebruikt, het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners is in 2007 genoteerd door het CBS. In de tweede grafiek geeft de grootte van een bolletje het aantal inwoners van een gemeente aan, en de kleur de leefklimaatscore (van rood naar groen) zoals deze door Weetmeer.nl is samengesteld op basis van tientallen factoren.

Reacties op dit artikel via Sargasso.nl