Welkom op Weetmeer.nl

Weetmeer.nl
Weetmeer.nl combineert de data van verschillende bestaande en openbare bronnen om tot nieuwe inzichten te komen. Geografische, demografische, politieke en economische informatie wordt zo verzameld, verwerkt en op verschillende manieren gecombineerd. Dit resulteert in verrassende uitkomsten en visualisaties, die op deze blog regelmatig gepubliceerd zullen worden.

Lees meer over Weetmeer.